ბურღი SDS-PLUS,14X260 ...

ბურღი SDS-PLUS, 12x160...

ბურღის პირი, SDS-PLUS,...

ბურღი SDS PLUS, 11x160...

ბურღი SDS-PLUS, 11x260...

ბურღი SDS-PLUS,12X200 ...

ბურღი SDS-PLUS, 12x260...

ბურღი SDS-PLUS, 12X300...

ბურღი SDS-PLUS, 13X160...

ბურღი SDS-PLUS, 13x200...

ბურღი SDS-PLUS, 13X260...

ბურღი SDS PLUS, 14x160...

ბურღი SDS-PLUS,14x200 ...

ბურღი SDS-PLUS, 14x300...

ბურღი SDS-PLUS, 14x450...

ბურღი SDS-PLUS, 14X600...

ბურღი SDS PLUS, 15x160...

ბურღი SDS-PLUS,15x200 ...

ბურღი SDS-PLUS, 15x260...

ბურღი SDS-PLUS 16X160 ...

ბურღი SDS-PLUS, 16x200...

ბურღი SDS-PLUS, 16x260...

ბურღი SDS-PLUS,16x300 ...

ბურღი SDS-PLUS,16X600 ...

ბურღი SDS-PLUS,16X1000...

ბურღი SDS-PLUS,17X200 ...

ბურღი SDS-PLUS, 18X200...

ბურღი SDS-PLUS,18X250 ...

ბურღი SDS-PLUS,18x600 ...

ბურღის პირი SDS PLUS, ...

ბურღი SDS-PLUS, 22x300...

ბურღი SDS PLUS,22x950 ...

ბურღი SDS-PLUS, 24X250...

ბურღი SDS-PLUS, 24x450...

ბურღი SDS-PLUS, 26x250...

ბურღი SDS PLUS,26x450 ...

ბურღი SDS-PLUS, 30x250...

ბურღი SDS-PLUS 4მმ x 1...

ბურღი SDS-PLUS, 6x160 ...

ბურღი SDS-PLUS, 6x210 ...

ბურღი SDS-PLUS, 8x160 ...

ბურღი SDS-PLUS 8მმx 21...

ბურღი SDS-PLUS, 10x160...

ბურღი SDS-PLUS, 10x210...

ბურღი SDS PLUS, 10x310...

ბურღი SDS-PLUS, 12x160...

ბურღი SDS-PLUS,12X210 ...

ბურღი SDS PLUS, 12x310...

ბურღი SDS PLUS, 14x160...

ბურღი SDS-PLUS,14x210 ...

ბურღი SDS-PLUS,14x310 ...

ბურღი SDS-PLUS, 16x210...

ბურღი SDS-PLUS,16X460 ...

ბურღი SDS-PLUS,18x210 ...

ბურღი SDS-PLUS,18X460 ...

ბურღი SDS-PLUS, 20x460...

ბურღი SDS-PLUS,22X460 ...

ბურღი SDS-PLUS, 24x460...

ბურღი SDS-PLUS, 6x110 ...

ბურღი SDS-PLUS, 8x110 ...

ბურღი SDS-PLUS, 24X250...

DT9692

ბურღი SDS-PLUS. 6x110x...

ბურღი SDS-PLUS, 12X200...