მანძილმზომი ბორბალი

მანძილმზომი ბორბალი

მანძილმზომი ბორბალი (M...

მანძილმზომი ბორბალი DMW30