ბურღი ხისათვის D20 x L...

ბურღის პირი ხისათვის (...

ბურღის პირი ხისათვის (...

პილოტური ბურღი და დამა...

ბურღის პირი ხისათვის (...

ბურღის პირი ხისათვის (...

პილოტური ბურღი და დამა...

ბურღის პირი ხისათვის (...

პილოტური ბურღი და დამა...

ბურღის პირი ხისათვის (...

პილოტური ბურღი და დამა...

ბურღის პირი ხისათვის (...

ბურღის პირი ხისათვის (...

კალმისტრისებრი ბურღის ...

კალმისტრისებრი ბურღის ...

ბურღი რკინისთვის 4.1 x...

კალმისტრისებრი ბურღის ...

ბურღი რკინისთვის 5.2 x...

კალმისტრისებრი ბურღის ...

ბურღი რკინისთვის 6.8 x...

ხის ბრტყელი ბურღი, 22X...

ბურღი რკინისთვის 7.5 x...

კალმისტრისებრი ბურღის ...

ბურღი რკინისთვის 8.5 x...

კალმისტრისებრი ბურღის ...

კალმისტრისებრი ბურღის ...

კალმისტრისებრი ბურღის ...

ბურღის პირი ხისათვის 8...

ბურღის პირი ხისათვის 1...

ბურღის პირი ხისათვის 1...

ბურღის პირი ხისათვის 1...

ბურღის პირი ხისათვის 1...

ბურღის პირი ხისათვის 2...

ბურღის პირი ხისათვის 2...

კობალტის ბურღი 2,0მმ

კობალტის ბურღი 2,5მმ

კობალტის ბურღი 3,0 მმ

კობალტის ბურღი 3,2 მმ

კობალტის ბურღი 3.3 მმ

კობალტის ბურღი 3,5 მმ

კობალტის ბურღი 4,0 მმ

კობალტის ბურღი 4,2 მმ

კობალტის ბურღი 4,5 მმ

კობალტის ბურღი 4,8 მმ

კობალტის ბურღი 5,0 მმ

კობალტის ბურღი 5,5მმ

კობალტის ბურღი 6,0 მმ

კობალტის ბურღი 6.5მმ

კობალტის ბურღი 7,0 მმ

კობალტის ბურღი 8,0 მმ

კობალტის ბურღი 9მმ

კობალტის ბურღი 10 მმ

კობალტის ბურღი 11 მმ

კობალტის ბურღი 12,0 მმ

კობალტის ბურღი 13,0 მმ

საფეხურიანი ბურღი კონუ...

საფეხურიანი ბურღი 8-18 მმ

საფეხურიანი ბურღი კონუ...

საფეხურიანი ბურღი კონუ...

ბურღი ლითონისთვის 3x33...

ბურღი ლითონისთვის 3.3 ...

ბურღი ლითონისთვის 4x43...

ბურღი ლითონისთვის 5 x ...

რკინის ბურღი 8 მმ