კატეგორიები

შალაშინის დანა

თაბაშირის შალაშინის პირი

თაბაშირის სალაშინი 185მმ

თაბაშირის სალაშინის პირი

თაბაშირის სალაშინი 270მმ

თაბაშირის სალაშინი 155მმ

შალაშინი BAILEY 60ხ560მმ

თაბაშირის სალაშინი 310მმ

თაბაშირის სალაშინი 400მმ

თაბაშირის სალაშინის პირი

თაბაშირის სალაშინი 153მმ