ანგარიშწორების პირობები

gagu.ge-ზე პროდუქტის შეძენისას შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემდეგი გადახდის მეთოდებით:


Gagu.ge შეკვეთას მოგაწოდებთ ,თქვენს მიერ მითითებულ მისამართზე და შეკვეთის ჩაბარება შესაძლებელი იქნება აღნიშნულ მისამართზე მყოფი ნებისმიერი პირისათვის ,რომელმაც კურიერს უნდა წარუდგინოს შეკვეთის უნიკალური კოდი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.კურიერი დაგიკავშირდებათ წინასწარ და შეგითანხმდებათ დეტალებზე.

 

ჩვენი კურიერი ნივთის მოტანასთან ერთად  გადმოგცემთ საგარანტიო ტალონს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და მიღება-ჩაბარების აქტს,რომელიც ხელმოწერით უნდა დადასტურდეს მიმღების მიერ .  მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის მომენტიდან პროდუქტი ითვლება ჩაბარებულად.

 

თუ მომხმარებლის მიერ მითითებული მისამართი არასწორია ან/და ვერ ხერხდება მომხმარებელთან დაკავშირება შეძენილი ნივთის  ხელმეორედ  ტრანსპორტირების საფასური იქნება გადასახდელი.

მიწოდება თბილისში

პროდუქციას მიიღებთ კვირის სამუშაო დღეებში შეკვეთის დღეს ,თუ შეკვეთა  განხორციელდება 16:00 საათმდე.

მიწოდება რეგიონებში

პროდუქსიას მიიღებთ,შეკვეთის მომდევნო დღიდან  2-3 სამუშაო დღის ვადაში.

მიწოდების ღირებულება

200 ლარზე და მეტ შენაძენზე მიწოდება არის უფასო.

თუ ნივთის ღირებულება არ აღმატება 200 ლარს  მიწოდების ღირებულება თბილისში განისაზღვრება მანძილის მიხედვით 5-დან 10 ლარამდე,ხოლო რეგიონებში საქართველოს ფოსტის მიერ დადგენილი ტარიფებით.