კატეგორიები

საჭრეთელი FAT MAX 35მმ

საჭრეთელი FAT MAX 38მმ

საჭრეთელი 40მმ

საჭრეთელი FAT MAX 50მმ

საჭრეთელი FATMAX 8მმ

საჭრეთელი FATMAX 10მმ

საჭრეთელი FATMAX 32მმ