კატეგორიები

მაგნიტური თარაზო 200 სმ

მაგნიტური თარაზო 180 სმ

მაგნიტური თარაზო 150 სმ

თარაზო FATMAX I BEAM 1...

მაგნიტური თარაზო 80 სმ

მაგნიტური თარაზო 60 სმ

თარაზო FATMAX I BEAM 6...

თარაზო PRO 600მმ

60 სმ თარაზო

თარაზო მაგნიტური SHOCK...

თარაზო PRO 400მმ

თარაზო

მაგნიტური თარაზო 40 სმ

მაგნიტური თარაზო 100 სმ

თარაზო 1200მმ

თარაზო 1500მმ

მაგნიტური თარაზო 1500მმ

მაგნიტური თარაზო 1200მმ

მაგნიტური თარაზო 1800მმ

120 სმ თარაზო

თარაზო 200სმ.

45 სმ თარაზო

თარაზო PRO 100 სმ

თარაზო PRO 1200მმ

თარაზო მაგნიტური 60სმ

თარაზო მაგნიტური 90 სმ

120 სმ თარაზო

თარაზო მაგნიტური 120 სმ

თარაზო FATMAX I BEAM 1...

გრადუსიანი თარაზო 500მმ

მაგნიტური თარაზო FATMA...

თარაზო 200 მმ

თარაზო 230მმ

თარაზო FATMAX XL

თარაზო XL 60 სმ