რეისმუსის დაზგა 260 მმ...

რკინის საჭრელი დაზგა

მეტალის მომჭრელი დაზგა

ქვის საჭრელი დაზგა

ხის საჭრელი დაზგა

მეტალის მომჭრელი დაზგა

მეტალის მომჭრელი დაზგა...