რკინის საჭრელი დაზგა

მეტალის მომჭრელი დაზგა

ქვის საჭრელი დაზგა

ხის საჭრელი დაზგა

მეტალის მომჭრელი დაზგა

მეტალის მომჭრელი დაზგა...

რეისმუსის დაზგა 260 მმ...