ბურღი SDS-PLUS, 3.5X11...

ბურღი SDS PLUS, 5x110 ...

ბურღი SDS-PLUS , 5x160...

ბურღი SDS-PLUS, 5X310 ...

შუბის ფორმის სატეხი SD...

ბურღი SDS-PLUS 5,5X260...

ბრტყელი სატეხი SDS-PLU...

ბრტყელი სატეხი SDS-PLU...

ბრტყელი სატეხი ფილების...

ბურღი SDS-PLUS, 5.5X31...

ბურღი SDS-PLUS, 5.5X46...

ბურღი SDS-PLUS, 6x160 ...

ბურღი SDS-PLUS, 6x210 ...

ბურღი SDS-PLUS, 6x260 ...

ბურღი SDS-PLUS, 6x460 ...

ბურღის პირი SDS-PLUS, ...

ბურღის პირი SDS-PLUS 7...

ბურღი SDS-PLUS, 7X210 ...

ბურღი SDS PLUS, 7x260 ...

ბურღის პირი SDS-PLUS, ...

ბურღი SDS-PLUS, 8x160 ...

ბურღი SDS-PLUS, 8x210 ...

ბურღი SDS-PLUS, 8x260 ...

ბურღი SDS-PLUS, 8x460 ...

ბურღი SDS PLUS, 8x600 ...

ბურღი SDS PLUS, 9x160 ...

SDS-PLUS ბურღის პირები...

ბურღი SDS-PLUS, 9x210 ...

ბურღი SDS-PLUS, 10X110...

ბურღი SDS-PLUS, 10x160...

ბურღი SDS-PLUS, 10x210...

ბურღის პირი SDS-PLUS 1...

ბურღის პირი SDS-PLUS, ...

ბურღის პირი SDS-PLUS 1...

ბურღი SDS-PLUS 10X460 ...

ბურღი SDS-Plus, 10x600...